Wat zijn emolumenten?

Als je in dienst bent bij een bedrijf, dan betalen ze jou natuurlijk loon uit. Maar daarnaast kun je ook andere vergoedingen ontvangen, de zogenaamde emolumenten. Wat zijn dit nu precies, wat valt hier allemaal onder? Het zijn kort gezegd die verdiensten die niet onder het gewone salaris vallen. Je ontvangt deze natuurlijk zolang je in dienst bent, maar hoe zit het met de emolumenten op het moment dat je, om wat voor reden dan ook, ontslagen wordt? Waar heb je dan recht op? 

Verschillende soorten vergoedingen

Zoals gezegd zijn emolumenten al die verdiensten die je ontvangt van je werkgever, maar die niet onder je reguliere loon vallen. Waar moet je dan allemaal aan denken? Je kunt dan denken aan andere financiƫle vergoedingen, zoals:

  • uitbetaling van een 13e maand
  • uitbetaling van vakantiegeld
  • bonussen voor het behalen van vooraf gestelde doelen
  • vergoeding voor de reiskosten die jij maakt voor je werk
  • onkostenvergoeding voor studiekosten die jij maakt 

Dit zijn dus allemaal zaken die je direct op je bankrekening terug kunt vinden. Het kan daarnaast ook gaan om een soort van uitgestelde betaling, namelijk de bijdrage van jouw werkgever aan jouw pensioenfonds. En jouw werkgever kan ook ervoor zorgen dat jij een korting krijgt op jouw ziektekostenverzekering of levensverzekering.  Maar emolumenten hoeven niet altijd in geld uitgekeerd te worden. Het kan hierbij ook gaan om andere soorten vergoedingen. Zo kun je denken aan verlofdagen. Je werkgever kan je bijvoorbeeld verlofdagen geven voor verhuizen, voor vakantie of voor je studie. Ook kan het gaan om zaken die je van je werkgever krijgt. Denk dan aan je bedrijfsauto of aan een tankpas, maar ook aan een laptop, tablet of mobiele telefoon van de zaak. Daarnaast kunnen emolumenten ook de voorziening van eten en drinken zijn, bijvoorbeeld gratis bedrijfslunches, of een korting op de producten die het bedrijf verkoopt. Tot slot kan het ook gaan om het ter beschikking stellen van een woning zolang jij voor dit bedrijf werkt.

Emolumenten en ontslag

Als er een ontslag plaatsvindt, dan vindt er een eindafrekening plaats. Natuurlijk wordt er dan gekeken naar het loon dat jij nog tegoed hebt en het aantal vakantiedagen dat jij nog over had en waarvoor je nog recht hebt op een vergoeding. Maar er moet ook gekeken worden naar de emolumenten. Ook deze moeten meegenomen worden in de eindafrekening. Voor jouzelf is het natuurlijk lastig om na te gaan of dit allemaal op de juiste wijze gebeurt. Heb jij hier twijfels over, dan is het goed om een specialist mee te laten kijken. Wat ook belangrijk is om in het oog te houden bij de eindafrekening, is dat dit vaak bruto is. Over de verstrekking van emolumenten moet vaak nog belasting betaald worden. Heb jij te maken met een ontslag, om welke reden dan ook, en vraag jij je af waar je precies recht op hebt? Wil je weten hoe hoog je eindafrekening of transitievergoeding zal zijn? Of heeft jouw werkgever hier al informatie over gegeven en twijfel jij aan de juistheid ervan? De specialisten van Juridisch Platform weten alles over emolumenten, ontslagvergoedingen en alle andere zaken die bij een ontslag komen kijken!