Hulp nodig bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst?

Als ondernemer heeft u wellicht personeel in dienst, waar u soms afscheid van moet of wilt nemen. Als u met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, stelt u hiervoor een beëindigingsovereenkomst op. Dit is een rechtsgeldig document waarin u aangeeft dat u en werknemer akkoord gaan met het opzeggen van een arbeidscontract. De werknemer heeft hierdoor geen recht op WW-uitkering of een ontslagvergoeding, tenzij u die ontslagvergoeding zelf aanbiedt. Als u geen standaard beëindigingsovereenkomst heeft liggen, kunt u een modelovereenkomst gebruiken. Deze downloadt u bijvoorbeeld via vaststellingsovereenkomst.org, waarna u deze aanpast. Belangrijk is dat u de juiste gegevens van uzelf, uw bedrijf en uw werknemer invult, en de overeenkomst aanpast zoals gewenst. Deze ondertekent u, en u handelt nadien volgens de afspraken die in de overeenkomst zijn opgetekend. U hoeft hiervoor niet naar de rechter of het UWV. De beëindigingsovereenkomst kan worden opgesteld als de werknemer zelf aangeeft te willen vertrekken, of als u hebt aangegeven uw werknemer niet langer in dienst te kunnen houden en deze hiermee akkoord gaat. In beide gevallen is er dus sprake van wederzijds goedvinden. Als dit niet het geval is, zult u uw werkgever een andere regeling moeten aanbieden waarvoor u de beëindigingsovereenkomst niet kunt gebruiken. 

Beëindigingsovereenkomst opstellen als werknemer

Bent u werknemer en heeft u een voortel voor de beëindiging van uw contract gekregen? Dan kunt u via vaststellingsovereenkomst zien of deze overeenkomst gunstig voor u is. U vindt hier ook modelovereenkomsten die u ter vergelijking kunt gebruiken. Wellicht wilt u een tegenvoorstel doen. Dan kunt u voldoende informatie vinden op de website om dit te doen. Bovendien kunt u telefonisch contact opnemen voor advies. Het eerste adviesgesprek is gratis, en als u daarna meer hulp nodig heeft kunt u deze ook inschakelen. Veel mensen van wie het arbeidscontract beëindigd wordt, hebben veel vragen. Met onze jarenlange ervaring op het gebied van arbeids- en ontslagrecht, kunnen wij uw vragen beantwoorden en u adviseren over vervolgstappen. Als u het bijvoorbeeld niet eens bent met het opzeggen van uw contract, zult u geen beëindigingsovereenkomst moeten tekenen. Hiermee doet u afstand van nagenoeg al uw rechten, en heeft u geen recht meer op een uitkering. In plaats daarvan kunt u beter bezwaar aantekenen of uw ontslag uitonderhandelen. Hiermee kunt u financieel een stuk sterker komen te staan. 

Belangrijke aspecten bij ontslag

Als u als werknemer of werkgever te maken krijgt met ontslag, zijn een aantal aspecten van belang. Voor de werkgever en werknemer is duidelijkheid omtrent de volgende zaken essentieel:

  • opzegtermijn
  • reden voor ontslag
  • opgebouw dossier bij ontslag
  • transitievergoeding
  • vaststellings- of beëindigingsovereenkomst
  • ww-uitkering

Een werkgever mag een werknemer bijvoorbeeld niet ontslaan op staande voet, zonder vooraf een dossier opgebouwd te hebben. Het moet aantoonbaar zijn dat de werknemer niet goed functioneert, voor een werkgever een personeelslid met een vast contract mag ontslaan. De opzegtermijn en de contractvorm spelen hierbij ook een belangrijke rol. Als u contact met ons opneemt, als werknemer of werkgever, zorgen wij er altijd voor dat u zo goed mogelijk uit de ontslagprocedure komt. Met het juiste advies kunt u snel weer verder met uw bedrijf of het zoeken van een nieuwe, passende baan. Een beëindigingsovereenkomst waarbij beide partijen tevreden zijn, is dan absoluut het hoogst haalbare. Daar zetten wij ons graag voor in, samen met u.