Alle informatie over OTS kosten

Om kinderen te beschermen, wordt door de Kinderbescherming in sommige gevallen de maatregel van het onder toezicht stellen (OTS) van een kind gebruikt, om het gezag van een ouder te beperken. Dit wordt gedaan wanneer bijvoorbeeld de veiligheid van het kind in het geding komt. Wanneer u als ouder zich in deze situatie bevindt, kan ondersteuning van een advocaat u helpen, bijvoorbeeld wanneer u de ondertoezichtstelling wilt terugdraaien of voorkomen. De advocaat kan u helpen om deze maatregel tijdelijk uit te stellen of ervoor zorgen dat het verzoek volledig wordt afgewezen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer u vindt dat de OTS niet nodig is omdat deze maatregel gebaseerd is op verkeerde gegevens of omdat de situatie waarin uw gezin verkeerde inmiddels veranderd is. De advocaten van OTS-zaken.nl hebben ruime ervaring met zaken zoals deze en kunnen u met hun kennis en ervaring bijstaan. Wellicht vraagt u zich af of OTS kosten voor een advocaat hoog zijn en of u dit wel kunt opbrengen. In veel gevallen blijken de OTS kosten vaak lager te zijn dan u denkt en in sommige gevallen kunt u zelfs een advocaat toegewezen krijgen, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn. Wanneer u als alleenstaande een inkomen heeft tot €25.000 bruto per jaar of een inkomen van €36.000 voor tweeverdieners, kunt u aanspraak maken op gefinancierde bijstand en zijn de OTS kosten voor ondersteuning door een advocaat zeer laag. Hierbij geldt dat hoe hoger uw inkomen en eigen vermogen is, hoe minder tegemoetkoming u kunt krijgen. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden, krijgt u een advocaat toegewezen en de OTS kosten worden mede betaald door de overheid. In dit geval hoeft u alleen een klein bedrag als eigen bijdrage te betalen en een beperkt bedrag aan griffiegeld wanneer er een proces tot stand komt.

OTS kosten en vergoedingen.

Wanneer u een advocaat wilt inschakelen voor een ondertoezichtstelling, kunt u een beroep doen op OTS-zaken.nl. Voor een uurtarief van €165,- (exclusief 6% kantoorkosten en 21% btw) wordt u vooraf en tijdens het proces bijgestaan. Maar wanneer u niet de mogelijkheid hebt om deze OTS kosten te betalen, kunt u een beroep doen op financiële ondersteuning:

  • U kunt via de Raad voor de Rechtsbijstand subsidie aanvragen om de OTS kosten te vergoeden. Deze aanvraag kan een advocaat of mediator voor u doen.
  • Sommige gemeenten vergoeden uw eigen bijdrage en griffiegeld aan de rechtbank in het kader van ‘bijzondere bijstand’. Informatie is te vinden op de website van uw gemeente.
  • In sommige gevallen dekt uw rechtsbijstandverzekering de OTS kosten van de advocaat en rechtbankkosten. Bekijk hiervoor uw polis.
  • Wanneer bovenstaande opties niet mogelijk zijn, kunt u een beroep doen op  het juridisch loket. Wanneer u via het juridisch loket een advocaat krijgt toegewezen, kunt u tot €53,- vergoeding krijgen voor de eigen bijdrage.

Waarbij kan een advocaat u helpen?

Wanneer er een ondertoezichtstelling dreigt te worden uitgesproken, kan het inschakelen van een advocaat u helpen. Hij of zij kan een helder verweer opstellen om deze maatregel te voorkomen of uit te stellen. Dit is ook het geval wanneer er een wijziging van omstandigheden is en u de ondertoezichtstelling wilt laten beëindigen. Ook in een later stadium, bijvoorbeeld wanneer u in hoger beroep wil omdat u het niet eens bent met de eerdere uitspraken van de rechter, kan een advocaat u bijstaan. De advocaten van OTS-zaken.nl zijn gespecialiseerd in OTS zaken en kunnen u van advies voorzien. Hierdoor is de kans groter dat u de OTS met succes kunt aanvechten.